Zwrot i wymiana

 

  1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę. Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać przekazane Sprzedawcy w następujący sposób:
    1) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Lezerton@gmail.com
    2) poprzez wysłanie oświadczenia tradycyjnym listem poleconym na adres: ul. Bernardyńska 19, 33-100 Tarnów
  4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu towaru, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór ww. formularza dostępny jest pod poniższym linkiem: formularz zwrotu towaru.
  5. Istnieje możliwość wymiany towaru, wystarczy dopisać taką uwagę w formularzu.
  6. Płatność zwrotna następuje dopiero po dostarczeniu do Sklepu Towaru nie noszącego śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu. Konsument, który odstępuje od Umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.

Towar należy odesłać na adres:
Lezerton
Wojciech Jewula
ul. Bernardyńska 19, 33-100 Tarnów
+48 733966622